Network Menu

SWEA i korthet

SWEA i ett nötskal…

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7 500 svensktalande kvinnor i 73 avdelningar och 33 länder.

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och delar ut stipendier för cirka 2 miljoner kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät samt ger ett starkt stöd till den svenska industrin utomlands.

SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.