Network Menu

Medlemsansökan

Du är välkommen att bli medlem i SWEA Perth om du:

  • är svenska eller svensktalande
  • är kvinna över 18 år
  • är villig att verka för SWEAs ändamål

Årsavgiften till SWEA Perth för tidigare och nya medlemmar: AUD 65.

Betalning sker till Bank of Queensland (tidigare Home Building Society).

  • SWEA Perth
  • Konto 01047124
  • BSB 124-001

Var vänlig och fyll i nedan blankett och klicka på skicka för att sända iväg den!

Ansökan om medlemskap i SWEA Perth

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering