Network Menu

Donationsprojekt 2016-2018

SWEA Perth har under 2018 gjort en donation av svenska barnböcker till Forrestfield Primary School, en liten kommunal skola belägen i en förort till Perth.

 

Syftet med donationen är att med hjälp av barnböcker och aktiviter knutna till böckerna kunna göra en skillnad i barns skolgång och utbildning och bidra till att utjämna skillnaderna som uppstår mellan kommunala skolor här i Western Australia.

Vid en första donationsvisit hade SWEA Perths webbmaster Sofia Martin, som är utbildad lärare, tillsammans med skolans klasslärare planerat aktiviteter knutna till en av böckerna – Solägget av Elsa Beskow.

Sofia introducerade sig själv och SWEA för eleverna i Pre-Primary, 4-5-åringar, pratade lite om språk och tittade på världskartan för att se var Sverige ligger. Sedan läste hon boken med interjektioner där barnen fick smaka på apelsinskal och apelsinjuice och ge uttryck för sina upplevelser av smaken och jämföra med bokens karaktärers reaktioner. Efter lässamlingen fick eleverna återberätta berättelsen med hjälp av bilder och objekt, rita och berätta om storleken på apelsinen och älvan i jämförelse med dem själva och även rita en bild ur berättelsen och en bild av Australien som jämförelse.

De böcker som SWEA Perth har donerat till skolan lämnades över till skolans bibliotekarie och kommer att presenteras för lärarna på nästkommande lärarmöte. Böckerna är barnböcker skrivna av kända svenska författare, så som Astrid Lindgren, Elsa Beskow, Gunilla Bergström och Martin Widmark, och vi bidrar på så sätt även till att sprida svenskt kulturarv och historieberättande i Australien. Vi kommer att börja detta projekt på en skola där vi har kontakt med en engagerad lärare, Forrestfield Primary, och hoppas på att utvidga donationerna till fler skolor efter hand.

Om ni undrar över något gällande detta donationsprojekt, skicka gärna ett mail till perth(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org