Network Menu

Välkommen till SWEA Perth

Vi är en samling svensktalande kvinnor i alla åldrar som bor i Perth med omnejd.

Bland våra medlemmar finns kvinnor med olika erfarenheter och upplevelser av att bo i Australien. Vissa har bott här länge, andra har nyss kommit hit. Några har småbarn, andra skolbarn, vissa vuxna barn eller inga barn alls. Vi har alla bott i Sverige och Australien under delar av våra liv av olika anledningar och kan alla dela med oss av våra upplevelser, saker vi saknar och gläds över.

SWEA Perth ordnar ca. 20 träffar per år på dagtid, kvällar och helger. Varje år arrangerar vi traditionella midsommar- och julbord och utöver det ser programmet olika ut varje år. Tidigare år har vi bl.a. arrangerat guidade turer, föreläsningar, matlagningskurs, after work, cykeltur, fredagsfika och mycket annat. Vi skickar ut inbjudan till alla träffar via e-post och lägger även ut information i vår Facebookgrupp.

Vår förhoppning är att alla svensktalande kvinnor i Perth kan tycka att någon av våra aktiviteter passar dem. Framförallt hoppas jag att ni känner som vi gör, att det finns ett nätverk av svensktalande kvinnor i Perth som delar ett språk, en kultur och en gemensam erfarenhet.

Varma hälsningar

Styrelsen för SWEA Perth