Network Menu

SWEA Professional Perth

År 2017, när SWEA Perth har bedrivit verksamhet i drygt tio år, anordnat RM såväl som Australiens första SWEA Världsmöte tog vi i avdelningen steget att starta upp Professional.

Styrelsen eftersökte medlemmar med intresse för att starta upp Professional och en arbetsgrupp bestående av Catarina Hansson, Annika Taylor-Bullen och Pernilla Ellis bildades.

En måndagkväll i april samlades 16 Sweor hemma hos Catarina i Subiaco för en första Professionalträff som erbjöd variation och intresseväckande konversationer om hur vi vill utveckla underavdelningen här i Perth och vad vi som medlemmar önskar oss.

Målet för 2017 är att anordna fyra träffar av varierande slag, utifrån de förslag och tankar som kom fram under den första träffen.

SWEA Professional är en underavdelning till SWEA och inte en egen organisation. Samtliga evenemang som anordnas av Professional är öppna för alla SWEAs medlemmar och samma regelverk gäller Professional som SWEA i övrigt. Är du intresserad att läsa mer om SWEA Professional så finns det en webbsida under swea.org helt ägnad åt detta: professional.swea.org