Network Menu

Workshop med fokus på magen i maj

En lördagsförmiddag i maj samlades en grupp Sweor i en yogalokal i Osborne Park för att delta i en workshop i mag- och tarmhälsa med “Health, Wellness & Lifestyle” coachen Bianca Daly.

Vi var ett gäng Sweor som fick en trevlig informativ stund tillsammans. Nu har vi många råd att ta till oss/smälta för att förbättra allmäntillståndet.